BOOST Connect Club

BOOST Connect Club

Logo BCC

Leden van de BCC zijn

Waarom?

De doelstelling van het Boost Gospel Festival en de Boost Connect Club (BCC) is: ‘een plek bieden waar volop de ruimte is om God en elkaar te ontmoeten’. De BCC is geen reguliere businessclub maar een club waarbij ontmoeting centraal staat, in een tijd waarin individualisering steeds meer in opkomst is. Alles begint met ontmoeten. Ontmoeting met de ander, de samenleving, God, maar ook ontmoeting met jezelf. Wij geloven in de kracht van ontmoeten en verbinden; een sterk tegengeluid in de maatschappij anno nu. Vanuit een nuchtere christelijke identiteit werken wij op deze manier aan zingeving.

Wat?

BBC is uniek omdat het de mogelijkheid biedt om 3 regio’s met elkaar te verbinden: Twente, Salland en het Vechtdal. Den Ham (de uitvalsbasis) ligt als 3-landenpunt centraal tussen deze 3 regio’s. De organisatie van het BOOST Gospel Festival faciliteert de BCC vanuit haar netwerk met muzikanten, inspiratoren en ondernemers. De organisatie van het Boost Gospel Festival biedt ondernemers - in ruil voor een sponsorbijdrage van één van de drie opties - de mogelijkheid om 3 keer (in een kalenderjaar) aan te schuiven bij de bijeenkomsten van de BCC. Geloof jij ook in de kracht van echte ontmoeting?! Dan ben jij meer dan welkom om lid te worden van de BCC!

Hoe?

De organisatie van het Boost Gospel Festival organiseert 3 bijeenkomsten per jaar (voorjaar, najaar en tijdens het festival). De bijeenkomsten worden opgezet aan de hand van de 3 pijlers van het Boost Gospel Festival:

  1. Music | is een van de grootste raadsels van de mensheid. Er is geen eenduidige verklaring waarom muziek zoveel gevoelens bij ons op kan roepen, maar dat muziek ons iets doet valt niet te ontkennen. Muziek is daarnaast een universele taal die ons helpt om te verbinden.
  2. Inspire | denk bijvoorbeeld aan een spreker die een voor ondernemers relevant onderwerp behandelt of een rondetafelgesprek. Daarnaast bieden wij de BCC-leden de ruimte om elkaar te inspireren.
  3. Connect | omdat alles begint met ontmoeten. Denk hierbij aan een pitchronde, speeddates of een netwerkborrel. Uiteraard kan hierbij een maaltijd niet ontbreken.